zondag 4 maart 2018

Terug naar het Dinotijdperk....

We kijken naar de tijd...
wat gaat de tijd snel...
we merken dat de wijzers vooruit gaan..
en kunnen ze ook achteruit?

We nemen de proef op de som
en draaien de wijzers terug...

Terug keren in de tijd?
Dan komen we bij de uitspraak:
lang geleden...
Wat betekent dat?
Wanneer spreken we van lang geleden?
Hoe kunnen we ons dat voorstellen?
We denken en keren even terug in de tijd...
en vertellen een korte anekdote bij...

Toen we:
bij juf Kimmy in de klas zaten, 
bij juf Griet, toen we nog peuter waren, 
als baby...
toen mama en papa kind waren...
enz...

"Juf kunnen we terug naar de Riddertijd?"
Misschien met de Tijdmachine ?

We kijken en genieten samen van dit filmpje: