vrijdag 13 oktober 2017

Tellen en vergelijken...

onze zandtafel werd handmatig en zorgvuldig 
omgevormd tot een ...
notentafel: de kastanjetafel!

Een plaats waar we vooral veel kunnen experimenteren met:
doosjes vullen, leeg maken, halfvol, vol ...
tellen en noteren, ...
en weet je wie ons daarbij helpt?
Handpop André ...
die telkens zegt : "Tel je met me mee?"
We hebben enkele doosjes uit de winkel genomen
en de opdracht was: 
kan je de doosjes vullen? Opgepast...
we vullen met...suikertangen, of pincet, ...of lepeltje
Voor de oudste kls:
Hoeveel noten kunnen in dit doosje?
Kan je dit noteren?
Dan vergelijken we bij elkaar ...
hebben we evenveel noten in hetzelfde doosje?
Ja? Nee? Waarom niet?
Voor de jongste kls:
kastanjes nemen, mandjes vullen, leeg maken...
een plezier aan de tafel...
met André!