zaterdag 21 oktober 2017

Een klassikaal luistermoment

zonder verhaal,
maar met een magneetbord,
 afbeelding van een boom, een paddenstoelenhuis ..
en verschillende kleine magneetfiguurtjes...
bouwen we zelf een verhaaltje op.

De opdracht is:
eerst goed luisteren en daarna ..
een figuur op de juiste plaats aanbrengen...

zo groeit een verhaal vanuit de klasgroep.